به من دستور داده شد که زود بخوابم زیرا همسرم یک شب به اصطلاح عاشقانه داشت

برچسب ها:
×